تصفیه آب

About me

Developer Information
Name تصفیه آب
Location Tehran
Occupation آب شیرین کن - تصفیه آب خانگی - دستگاه تصفیه آب - دیونایزر - سختی گیر - لامپ UV
Homepage https://www.behtawater.com/
User since Sept. 25, 2019
Number of add-ons developed 1 theme
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

In a little more detail...

دستگاه تصفیه آب دستگاهی است که وظیفه آن تصفیه آب برای آشامیدن می باشد. یک دستگاه تصفیه آب مناسب در واقع یک آب شیرین کن است و املاح آن را نیز از بین می برد. در هنگام خرید تصفیه آب خانگی بهتر است به قیمت دستگاه تصفیه آب بسیار دقت شود. چرا که بسیاری سعی می کنند با قیمت های غیر رقابتی و غیر منصفانه شما را دچار سر در گمی کنند.
برای کارکرد صحیح یک دستگاه تصفیه آب بایستی به زمان تعویض فیلتر آب آن توجه کرد. فیلتر تصفیه آب نقشی محوری در تصفیه آب شما ایفا می کنند.
دستگاه تصفیه آب خانگی را نباید با تصفیه آب صنعتی اشتباه گرفت و این دو وظیفه متفاوتی در تصفیه آب دارند.

Add-ons I've created

BehtaCo

A cool theme for behtaco

Rated 4 out of 5 stars (1)
2 users

My Reviews

No add-on reviews yet.